Thai   English

พุทธวจน: เสียง

เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๗ ฉบับ ฆราวาสชั้นเลิศ
รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้
สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน
ไม่มีสารบัญเสียง

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด
1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด