พุทธวจน: เสียง

พุทธวจน ฉบับ ๑-๑๐


กำลังฟัง :พุทธวจน ฉบับ ๔ มรรค(วีธีที่)ง่าย


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
พุทธวจน ฉบับ ๑ ตามรอยธรรม 587 2513 PLAY MP3
พุทธวจน ฉบับ ๒ คู่มือโสดาบัน 622 2241 PLAY MP3
พุทธวจน ฉบับ ๓ ก้าวย่าง อย่างพุทธะ 528 2051 PLAY MP3
พุทธวจน ฉบับ ๔ มรรค(วีธีที่)ง่าย 489 1425 PLAY MP3
พุทธวจน ฉบับ ๕ แก้กรรม ? 791 2465 PLAY MP3
พุทธวจน ฉบับ ๖ อานาปานสติ 547 2015 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง