พุทธวจน: เสียง

รายการพุทธวจน ปี ๕๔


กำลังฟัง :รายการพุทธวจน 64


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
รายการพุทธวจน 1 1929 6253 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 2 1323 3138 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 3 1243 2524 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 4 1102 2239 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 5 1046 2413 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 6 1040 1850 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 7 1422 2194 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 8 976 2058 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 9 972 1937 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 10 955 1816 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 11 981 2327 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 12 943 1702 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 13 937 1748 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 14 920 1748 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 15 874 1686 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 16 819 1842 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 17 855 1417 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 18 797 1417 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 19 844 1391 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 20 885 1458 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 21 813 1435 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 22 813 1588 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 23 805 1423 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 24 851 1327 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 25 844 1313 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 26 784 1415 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 27 765 1316 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 28 791 1304 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 29 706 1392 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 30 807 1380 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 31 794 1349 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 32 786 1441 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 33 788 2591 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 34 824 1431 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 35 748 1367 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 36 791 1334 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 37 747 1391 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 38 817 1384 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 39 719 1540 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 40 744 1410 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 41 769 1509 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 42 747 1390 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 43 763 1309 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 44 754 1335 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 45 786 1471 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 46 728 1546 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 47 689 1374 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 48 676 1358 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 49 718 1458 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 50 732 1375 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 51 689 1442 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 52 668 1361 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 53 701 1371 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 54 690 1424 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 55 690 1365 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 56 3020 1417 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 57 3049 1351 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 58 2983 1376 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 59 2976 1455 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 60 3015 1461 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 61 3010 1373 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 62 3020 1386 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 63 2940 1382 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 64 3085 1711 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง