พุทธวจน: เสียง

รายการพุทธวจน ปี ๕๔


กำลังฟัง :รายการพุทธวจน 47


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
รายการพุทธวจน 1 1929 5638 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 2 1323 2748 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 3 1243 2149 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 4 1102 1887 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 5 1046 2051 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 6 1040 1499 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 7 1422 1838 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 8 976 1506 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 9 972 1587 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 10 955 1453 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 11 981 1973 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 12 943 1390 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 13 937 1399 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 14 920 1411 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 15 874 1338 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 16 819 1524 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 17 855 1091 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 18 797 1091 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 19 844 1081 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 20 885 1137 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 21 813 1086 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 22 813 1267 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 23 805 1078 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 24 851 1038 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 25 844 1034 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 26 784 1103 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 27 765 1015 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 28 791 983 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 29 706 1082 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 30 807 1047 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 31 794 1042 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 32 786 1123 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 33 788 1931 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 34 824 1112 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 35 748 1030 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 36 791 1023 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 37 747 1057 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 38 817 1093 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 39 719 1204 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 40 744 1078 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 41 769 1165 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 42 747 1052 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 43 763 1011 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 44 754 1000 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 45 786 1097 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 46 728 1198 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 47 689 1053 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 48 676 1052 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 49 718 1123 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 50 732 1069 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 51 689 1131 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 52 668 1050 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 53 701 1057 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 54 690 1139 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 55 690 1079 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 56 3020 1097 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 57 3049 1049 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 58 2983 1066 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 59 2976 1121 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 60 3015 1115 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 61 3010 1023 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 62 3020 1084 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 63 2940 1066 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 64 3085 1397 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง