พุทธวจน: เสียง

รายการพุทธวจน ปี ๕๔


กำลังฟัง :รายการพุทธวจน 47


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
รายการพุทธวจน 1 1929 5866 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 2 1323 2882 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 3 1243 2266 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 4 1102 1997 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 5 1046 2175 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 6 1040 1618 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 7 1422 1962 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 8 976 1629 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 9 972 1704 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 10 955 1567 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 11 981 2117 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 12 943 1506 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 13 937 1546 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 14 920 1529 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 15 874 1456 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 16 819 1634 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 17 855 1199 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 18 797 1202 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 19 844 1183 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 20 885 1247 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 21 813 1215 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 22 813 1396 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 23 805 1181 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 24 851 1153 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 25 844 1145 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 26 784 1233 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 27 765 1118 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 28 791 1086 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 29 706 1197 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 30 807 1159 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 31 794 1149 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 32 786 1244 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 33 788 2211 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 34 824 1225 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 35 748 1151 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 36 791 1138 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 37 747 1168 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 38 817 1199 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 39 719 1333 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 40 744 1195 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 41 769 1276 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 42 747 1136 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 43 763 1113 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 44 754 1113 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 45 786 1218 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 46 728 1318 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 47 689 1163 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 48 676 1140 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 49 718 1235 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 50 732 1184 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 51 689 1245 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 52 668 1153 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 53 701 1170 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 54 690 1239 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 55 690 1170 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 56 3020 1213 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 57 3049 1142 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 58 2983 1169 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 59 2976 1232 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 60 3015 1237 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 61 3010 1137 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 62 3020 1188 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 63 2940 1165 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 64 3085 1506 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง