พุทธวจน: เสียง

รายการพุทธวจน ปี ๕๔


กำลังฟัง :รายการพุทธวจน 47


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
รายการพุทธวจน 1 1929 5754 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 2 1323 2815 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 3 1243 2206 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 4 1102 1935 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 5 1046 2108 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 6 1040 1554 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 7 1422 1897 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 8 976 1565 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 9 972 1639 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 10 955 1509 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 11 981 2041 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 12 943 1441 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 13 937 1482 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 14 920 1465 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 15 874 1386 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 16 819 1573 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 17 855 1139 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 18 797 1146 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 19 844 1123 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 20 885 1176 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 21 813 1133 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 22 813 1319 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 23 805 1127 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 24 851 1081 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 25 844 1077 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 26 784 1163 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 27 765 1052 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 28 791 1033 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 29 706 1129 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 30 807 1100 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 31 794 1089 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 32 786 1179 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 33 788 2086 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 34 824 1168 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 35 748 1086 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 36 791 1086 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 37 747 1111 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 38 817 1142 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 39 719 1266 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 40 744 1138 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 41 769 1223 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 42 747 1087 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 43 763 1056 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 44 754 1049 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 45 786 1150 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 46 728 1251 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 47 689 1105 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 48 676 1093 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 49 718 1172 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 50 732 1116 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 51 689 1184 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 52 668 1096 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 53 701 1115 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 54 690 1181 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 55 690 1125 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 56 3020 1151 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 57 3049 1089 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 58 2983 1116 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 59 2976 1170 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 60 3015 1166 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 61 3010 1073 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 62 3020 1131 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 63 2940 1108 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 64 3085 1457 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง