พุทธวจน: เสียง

รายการพุทธวจน ปี ๕๔


กำลังฟัง :รายการพุทธวจน 8


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
รายการพุทธวจน 1 1929 6028 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 2 1323 2987 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 3 1243 2361 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 4 1102 2098 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 5 1046 2282 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 6 1040 1716 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 7 1422 2060 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 8 976 1721 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 9 972 1795 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 10 955 1672 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 11 981 2196 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 12 943 1586 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 13 937 1632 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 14 920 1618 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 15 874 1555 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 16 819 1718 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 17 855 1292 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 18 797 1285 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 19 844 1272 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 20 885 1320 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 21 813 1298 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 22 813 1477 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 23 805 1300 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 24 851 1207 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 25 844 1204 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 26 784 1292 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 27 765 1192 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 28 791 1170 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 29 706 1269 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 30 807 1253 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 31 794 1229 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 32 786 1321 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 33 788 2354 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 34 824 1311 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 35 748 1250 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 36 791 1206 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 37 747 1254 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 38 817 1270 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 39 719 1416 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 40 744 1284 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 41 769 1365 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 42 747 1265 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 43 763 1189 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 44 754 1200 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 45 786 1335 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 46 728 1422 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 47 689 1234 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 48 676 1236 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 49 718 1305 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 50 732 1254 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 51 689 1315 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 52 668 1246 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 53 701 1246 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 54 690 1309 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 55 690 1239 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 56 3020 1290 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 57 3049 1223 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 58 2983 1248 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 59 2976 1316 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 60 3015 1330 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 61 3010 1232 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 62 3020 1262 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 63 2940 1247 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 64 3085 1599 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง