พุทธวจน: เสียง

รายการพุทธวจน ปี ๕๔


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
รายการพุทธวจน 1 1929 6181 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 2 1323 3093 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 3 1243 2468 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 4 1102 2197 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 5 1046 2376 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 6 1040 1810 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 7 1422 2152 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 8 976 1826 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 9 972 1887 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 10 955 1771 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 11 981 2292 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 12 943 1664 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 13 937 1706 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 14 920 1712 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 15 874 1643 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 16 819 1802 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 17 855 1376 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 18 797 1372 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 19 844 1352 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 20 885 1416 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 21 813 1395 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 22 813 1559 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 23 805 1385 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 24 851 1288 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 25 844 1282 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 26 784 1378 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 27 765 1276 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 28 791 1262 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 29 706 1350 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 30 807 1340 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 31 794 1309 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 32 786 1403 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 33 788 2525 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 34 824 1394 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 35 748 1332 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 36 791 1295 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 37 747 1347 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 38 817 1346 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 39 719 1503 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 40 744 1364 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 41 769 1460 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 42 747 1345 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 43 763 1272 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 44 754 1288 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 45 786 1423 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 46 728 1504 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 47 689 1326 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 48 676 1317 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 49 718 1412 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 50 732 1335 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 51 689 1396 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 52 668 1322 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 53 701 1334 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 54 690 1384 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 55 690 1326 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 56 3020 1379 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 57 3049 1306 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 58 2983 1336 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 59 2976 1417 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 60 3015 1417 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 61 3010 1317 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 62 3020 1349 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 63 2940 1338 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 64 3085 1674 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง