พุทธวจน: เสียง

รายการพุทธวจน ปี ๕๔


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
รายการพุทธวจน 1 1929 6338 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 2 1323 3191 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 3 1243 2568 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 4 1102 2283 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 5 1046 2449 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 6 1040 1880 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 7 1422 2230 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 8 976 2126 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 9 972 1980 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 10 955 1844 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 11 981 2361 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 12 943 1737 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 13 937 1784 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 14 920 1786 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 15 874 1725 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 16 819 1885 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 17 855 1446 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 18 797 1456 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 19 844 1429 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 20 885 1539 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 21 813 1474 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 22 813 1625 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 23 805 1467 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 24 851 1362 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 25 844 1335 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 26 784 1451 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 27 765 1347 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 28 791 1345 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 29 706 1433 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 30 807 1429 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 31 794 1391 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 32 786 1489 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 33 788 2700 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 34 824 1472 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 35 748 1412 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 36 791 1365 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 37 747 1428 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 38 817 1408 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 39 719 1574 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 40 744 1444 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 41 769 1547 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 42 747 1420 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 43 763 1341 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 44 754 1372 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 45 786 1497 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 46 728 1590 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 47 689 1411 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 48 676 1393 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 49 718 1490 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 50 732 1428 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 51 689 1478 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 52 668 1394 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 53 701 1393 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 54 690 1456 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 55 690 1393 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 56 3020 1447 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 57 3049 1378 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 58 2983 1413 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 59 2976 1491 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 60 3015 1495 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 61 3010 1405 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 62 3020 1418 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 63 2940 1410 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 64 3085 1737 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง