พุทธวจน: เสียง

รายการพุทธวจน ปี ๕๔


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
รายการพุทธวจน 1 1929 6268 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 2 1323 3152 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 3 1243 2537 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 4 1102 2249 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 5 1046 2421 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 6 1040 1861 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 7 1422 2203 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 8 976 2102 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 9 972 1953 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 10 955 1821 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 11 981 2334 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 12 943 1709 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 13 937 1755 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 14 920 1757 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 15 874 1697 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 16 819 1855 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 17 855 1424 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 18 797 1427 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 19 844 1399 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 20 885 1466 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 21 813 1442 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 22 813 1597 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 23 805 1433 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 24 851 1338 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 25 844 1320 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 26 784 1425 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 27 765 1324 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 28 791 1319 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 29 706 1406 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 30 807 1392 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 31 794 1360 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 32 786 1452 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 33 788 2607 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 34 824 1440 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 35 748 1375 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 36 791 1346 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 37 747 1404 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 38 817 1390 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 39 719 1547 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 40 744 1419 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 41 769 1517 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 42 747 1402 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 43 763 1317 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 44 754 1342 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 45 786 1478 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 46 728 1561 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 47 689 1386 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 48 676 1367 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 49 718 1469 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 50 732 1385 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 51 689 1453 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 52 668 1367 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 53 701 1378 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 54 690 1437 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 55 690 1369 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 56 3020 1426 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 57 3049 1359 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 58 2983 1384 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 59 2976 1465 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 60 3015 1468 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 61 3010 1382 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 62 3020 1395 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 63 2940 1389 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 64 3085 1719 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง