พุทธวจน: เสียง

รายการพุทธวจน ปี ๕๔


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
รายการพุทธวจน 1 1929 6540 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 2 1323 3318 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 3 1243 2696 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 4 1102 2469 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 5 1046 2608 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 6 1040 1992 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 7 1422 2342 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 8 976 2233 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 9 972 2144 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 10 955 1958 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 11 981 2484 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 12 943 1849 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 13 937 1962 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 14 920 1889 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 15 874 1845 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 16 819 1997 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 17 855 1562 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 18 797 1621 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 19 844 1535 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 20 885 1660 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 21 813 1589 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 22 813 1886 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 23 805 1581 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 24 851 1451 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 25 844 1439 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 26 784 1553 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 27 765 1450 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 28 791 1466 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 29 706 1566 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 30 807 1519 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 31 794 1591 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 32 786 1602 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 33 788 2856 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 34 824 1585 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 35 748 1525 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 36 791 1458 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 37 747 1551 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 38 817 1518 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 39 719 1739 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 40 744 1565 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 41 769 1671 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 42 747 1529 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 43 763 1450 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 44 754 1499 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 45 786 1652 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 46 728 1777 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 47 689 1512 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 48 676 1491 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 49 718 1664 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 50 732 1537 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 51 689 1600 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 52 668 1498 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 53 701 1479 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 54 690 1568 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 55 690 1477 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 56 3020 1531 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 57 3049 1476 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 58 2983 1539 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 59 2976 1602 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 60 3015 1596 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 61 3010 1514 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 62 3020 1526 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 63 2940 1518 PLAY MP3
รายการพุทธวจน 64 3085 1956 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง