พุทธวจน: เสียง

รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่๓ กรรม


กำลังฟัง :กรรม 16


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
กรรม 01 829 3120 PLAY MP3
กรรม 02 733 2170 PLAY MP3
กรรม 03 694 1908 PLAY MP3
กรรม 04 691 1721 PLAY MP3
กรรม 05 649 1748 PLAY MP3
กรรม 06 670 1586 PLAY MP3
กรรม 07 636 1650 PLAY MP3
กรรม 08 648 1740 PLAY MP3
กรรม 09 722 1636 PLAY MP3
กรรม 10 646 1535 PLAY MP3
กรรม 11 635 1547 PLAY MP3
กรรม 12 690 1858 PLAY MP3
กรรม 13 668 1713 PLAY MP3
กรรม 14 631 1509 PLAY MP3
กรรม 15 736 1632 PLAY MP3
กรรม 16 654 1816 PLAY MP3
กรรม 17 709 1563 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง