พุทธวจน: เสียง

รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่๓ กรรม


กำลังฟัง :กรรม 15


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
กรรม 01 829 3000 PLAY MP3
กรรม 02 733 2079 PLAY MP3
กรรม 03 694 1820 PLAY MP3
กรรม 04 691 1633 PLAY MP3
กรรม 05 649 1655 PLAY MP3
กรรม 06 670 1488 PLAY MP3
กรรม 07 636 1550 PLAY MP3
กรรม 08 648 1655 PLAY MP3
กรรม 09 722 1555 PLAY MP3
กรรม 10 646 1438 PLAY MP3
กรรม 11 635 1442 PLAY MP3
กรรม 12 690 1737 PLAY MP3
กรรม 13 668 1581 PLAY MP3
กรรม 14 631 1401 PLAY MP3
กรรม 15 736 1535 PLAY MP3
กรรม 16 654 1731 PLAY MP3
กรรม 17 709 1469 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง