พุทธวจน: เสียง

รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่๓ กรรม


กำลังฟัง :กรรม 14


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
กรรม 01 829 3599 PLAY MP3
กรรม 02 733 2571 PLAY MP3
กรรม 03 694 2304 PLAY MP3
กรรม 04 691 2114 PLAY MP3
กรรม 05 649 2137 PLAY MP3
กรรม 06 670 1975 PLAY MP3
กรรม 07 636 1989 PLAY MP3
กรรม 08 648 2174 PLAY MP3
กรรม 09 722 2036 PLAY MP3
กรรม 10 646 1963 PLAY MP3
กรรม 11 635 1960 PLAY MP3
กรรม 12 690 2313 PLAY MP3
กรรม 13 668 2205 PLAY MP3
กรรม 14 631 1921 PLAY MP3
กรรม 15 736 2068 PLAY MP3
กรรม 16 654 2233 PLAY MP3
กรรม 17 709 1967 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง