พุทธวจน: เสียง

รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่๓ กรรม


กำลังฟัง :กรรม 11


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
กรรม 01 829 2526 PLAY MP3
กรรม 02 733 1686 PLAY MP3
กรรม 03 694 1447 PLAY MP3
กรรม 04 691 1322 PLAY MP3
กรรม 05 649 1319 PLAY MP3
กรรม 06 670 1178 PLAY MP3
กรรม 07 636 1164 PLAY MP3
กรรม 08 648 1340 PLAY MP3
กรรม 09 722 1259 PLAY MP3
กรรม 10 646 1111 PLAY MP3
กรรม 11 635 1142 PLAY MP3
กรรม 12 690 1384 PLAY MP3
กรรม 13 668 1226 PLAY MP3
กรรม 14 631 1109 PLAY MP3
กรรม 15 736 1202 PLAY MP3
กรรม 16 654 1430 PLAY MP3
กรรม 17 709 1145 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง