พุทธวจน: เสียง

รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่๓ กรรม


กำลังฟัง :กรรม 11


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
กรรม 01 829 2575 PLAY MP3
กรรม 02 733 1733 PLAY MP3
กรรม 03 694 1487 PLAY MP3
กรรม 04 691 1361 PLAY MP3
กรรม 05 649 1366 PLAY MP3
กรรม 06 670 1208 PLAY MP3
กรรม 07 636 1186 PLAY MP3
กรรม 08 648 1371 PLAY MP3
กรรม 09 722 1294 PLAY MP3
กรรม 10 646 1145 PLAY MP3
กรรม 11 635 1171 PLAY MP3
กรรม 12 690 1432 PLAY MP3
กรรม 13 668 1278 PLAY MP3
กรรม 14 631 1139 PLAY MP3
กรรม 15 736 1236 PLAY MP3
กรรม 16 654 1464 PLAY MP3
กรรม 17 709 1176 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง