พุทธวจน: เสียง

รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่๓ กรรม


กำลังฟัง :กรรม 10


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
กรรม 01 829 3601 PLAY MP3
กรรม 02 733 2573 PLAY MP3
กรรม 03 694 2308 PLAY MP3
กรรม 04 691 2117 PLAY MP3
กรรม 05 649 2140 PLAY MP3
กรรม 06 670 1977 PLAY MP3
กรรม 07 636 1993 PLAY MP3
กรรม 08 648 2178 PLAY MP3
กรรม 09 722 2040 PLAY MP3
กรรม 10 646 1967 PLAY MP3
กรรม 11 635 1963 PLAY MP3
กรรม 12 690 2316 PLAY MP3
กรรม 13 668 2208 PLAY MP3
กรรม 14 631 1924 PLAY MP3
กรรม 15 736 2070 PLAY MP3
กรรม 16 654 2237 PLAY MP3
กรรม 17 709 1970 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง