พุทธวจน: เสียง

รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่๓ กรรม


กำลังฟัง :กรรม 10


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
กรรม 01 829 3219 PLAY MP3
กรรม 02 733 2258 PLAY MP3
กรรม 03 694 1984 PLAY MP3
กรรม 04 691 1805 PLAY MP3
กรรม 05 649 1826 PLAY MP3
กรรม 06 670 1671 PLAY MP3
กรรม 07 636 1723 PLAY MP3
กรรม 08 648 1826 PLAY MP3
กรรม 09 722 1716 PLAY MP3
กรรม 10 646 1628 PLAY MP3
กรรม 11 635 1634 PLAY MP3
กรรม 12 690 1962 PLAY MP3
กรรม 13 668 1851 PLAY MP3
กรรม 14 631 1584 PLAY MP3
กรรม 15 736 1722 PLAY MP3
กรรม 16 654 1895 PLAY MP3
กรรม 17 709 1656 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง