พุทธวจน: เสียง

รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่๓ กรรม


กำลังฟัง :กรรม 10


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
กรรม 01 829 3111 PLAY MP3
กรรม 02 733 2166 PLAY MP3
กรรม 03 694 1906 PLAY MP3
กรรม 04 691 1716 PLAY MP3
กรรม 05 649 1745 PLAY MP3
กรรม 06 670 1582 PLAY MP3
กรรม 07 636 1648 PLAY MP3
กรรม 08 648 1734 PLAY MP3
กรรม 09 722 1632 PLAY MP3
กรรม 10 646 1530 PLAY MP3
กรรม 11 635 1540 PLAY MP3
กรรม 12 690 1846 PLAY MP3
กรรม 13 668 1705 PLAY MP3
กรรม 14 631 1505 PLAY MP3
กรรม 15 736 1625 PLAY MP3
กรรม 16 654 1811 PLAY MP3
กรรม 17 709 1556 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง