พุทธวจน: เสียง

รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่๓ กรรม


กำลังฟัง :กรรม 10


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
กรรม 01 829 3032 PLAY MP3
กรรม 02 733 2111 PLAY MP3
กรรม 03 694 1847 PLAY MP3
กรรม 04 691 1659 PLAY MP3
กรรม 05 649 1682 PLAY MP3
กรรม 06 670 1523 PLAY MP3
กรรม 07 636 1586 PLAY MP3
กรรม 08 648 1685 PLAY MP3
กรรม 09 722 1585 PLAY MP3
กรรม 10 646 1467 PLAY MP3
กรรม 11 635 1467 PLAY MP3
กรรม 12 690 1770 PLAY MP3
กรรม 13 668 1615 PLAY MP3
กรรม 14 631 1431 PLAY MP3
กรรม 15 736 1564 PLAY MP3
กรรม 16 654 1761 PLAY MP3
กรรม 17 709 1495 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง