พุทธวจน: เสียง

รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่๓ กรรม


กำลังฟัง :กรรม 09


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
กรรม 01 829 2780 PLAY MP3
กรรม 02 733 1865 PLAY MP3
กรรม 03 694 1642 PLAY MP3
กรรม 04 691 1491 PLAY MP3
กรรม 05 649 1504 PLAY MP3
กรรม 06 670 1340 PLAY MP3
กรรม 07 636 1319 PLAY MP3
กรรม 08 648 1512 PLAY MP3
กรรม 09 722 1420 PLAY MP3
กรรม 10 646 1271 PLAY MP3
กรรม 11 635 1295 PLAY MP3
กรรม 12 690 1568 PLAY MP3
กรรม 13 668 1414 PLAY MP3
กรรม 14 631 1261 PLAY MP3
กรรม 15 736 1370 PLAY MP3
กรรม 16 654 1580 PLAY MP3
กรรม 17 709 1310 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง