พุทธวจน: เสียง

รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่๓ กรรม


กำลังฟัง :กรรม 07


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
กรรม 01 829 3233 PLAY MP3
กรรม 02 733 2274 PLAY MP3
กรรม 03 694 1998 PLAY MP3
กรรม 04 691 1818 PLAY MP3
กรรม 05 649 1843 PLAY MP3
กรรม 06 670 1684 PLAY MP3
กรรม 07 636 1737 PLAY MP3
กรรม 08 648 1842 PLAY MP3
กรรม 09 722 1735 PLAY MP3
กรรม 10 646 1646 PLAY MP3
กรรม 11 635 1647 PLAY MP3
กรรม 12 690 1979 PLAY MP3
กรรม 13 668 1870 PLAY MP3
กรรม 14 631 1598 PLAY MP3
กรรม 15 736 1736 PLAY MP3
กรรม 16 654 1907 PLAY MP3
กรรม 17 709 1669 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง