พุทธวจน: เสียง

รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่๓ กรรม


กำลังฟัง :กรรม 07


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
กรรม 01 829 2906 PLAY MP3
กรรม 02 733 1979 PLAY MP3
กรรม 03 694 1756 PLAY MP3
กรรม 04 691 1574 PLAY MP3
กรรม 05 649 1594 PLAY MP3
กรรม 06 670 1428 PLAY MP3
กรรม 07 636 1481 PLAY MP3
กรรม 08 648 1598 PLAY MP3
กรรม 09 722 1506 PLAY MP3
กรรม 10 646 1362 PLAY MP3
กรรม 11 635 1387 PLAY MP3
กรรม 12 690 1667 PLAY MP3
กรรม 13 668 1509 PLAY MP3
กรรม 14 631 1345 PLAY MP3
กรรม 15 736 1465 PLAY MP3
กรรม 16 654 1670 PLAY MP3
กรรม 17 709 1410 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง