พุทธวจน: เสียง

รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่๓ กรรม


กำลังฟัง :กรรม 07


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
กรรม 01 829 3169 PLAY MP3
กรรม 02 733 2204 PLAY MP3
กรรม 03 694 1941 PLAY MP3
กรรม 04 691 1756 PLAY MP3
กรรม 05 649 1783 PLAY MP3
กรรม 06 670 1624 PLAY MP3
กรรม 07 636 1686 PLAY MP3
กรรม 08 648 1780 PLAY MP3
กรรม 09 722 1666 PLAY MP3
กรรม 10 646 1573 PLAY MP3
กรรม 11 635 1594 PLAY MP3
กรรม 12 690 1915 PLAY MP3
กรรม 13 668 1778 PLAY MP3
กรรม 14 631 1553 PLAY MP3
กรรม 15 736 1676 PLAY MP3
กรรม 16 654 1845 PLAY MP3
กรรม 17 709 1608 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง