พุทธวจน: เสียง

รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่๓ กรรม


กำลังฟัง :กรรม 05


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
กรรม 01 829 2931 PLAY MP3
กรรม 02 733 2002 PLAY MP3
กรรม 03 694 1776 PLAY MP3
กรรม 04 691 1589 PLAY MP3
กรรม 05 649 1609 PLAY MP3
กรรม 06 670 1444 PLAY MP3
กรรม 07 636 1498 PLAY MP3
กรรม 08 648 1613 PLAY MP3
กรรม 09 722 1515 PLAY MP3
กรรม 10 646 1386 PLAY MP3
กรรม 11 635 1400 PLAY MP3
กรรม 12 690 1690 PLAY MP3
กรรม 13 668 1536 PLAY MP3
กรรม 14 631 1359 PLAY MP3
กรรม 15 736 1484 PLAY MP3
กรรม 16 654 1691 PLAY MP3
กรรม 17 709 1428 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง