พุทธวจน: เสียง

รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่๓ กรรม


กำลังฟัง :กรรม 05


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
กรรม 01 829 3600 PLAY MP3
กรรม 02 733 2572 PLAY MP3
กรรม 03 694 2305 PLAY MP3
กรรม 04 691 2115 PLAY MP3
กรรม 05 649 2138 PLAY MP3
กรรม 06 670 1976 PLAY MP3
กรรม 07 636 1990 PLAY MP3
กรรม 08 648 2176 PLAY MP3
กรรม 09 722 2037 PLAY MP3
กรรม 10 646 1963 PLAY MP3
กรรม 11 635 1961 PLAY MP3
กรรม 12 690 2314 PLAY MP3
กรรม 13 668 2206 PLAY MP3
กรรม 14 631 1921 PLAY MP3
กรรม 15 736 2069 PLAY MP3
กรรม 16 654 2234 PLAY MP3
กรรม 17 709 1968 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง