พุทธวจน: เสียง

รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่๓ กรรม


กำลังฟัง :กรรม 02


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
กรรม 01 829 2814 PLAY MP3
กรรม 02 733 1899 PLAY MP3
กรรม 03 694 1679 PLAY MP3
กรรม 04 691 1515 PLAY MP3
กรรม 05 649 1535 PLAY MP3
กรรม 06 670 1368 PLAY MP3
กรรม 07 636 1351 PLAY MP3
กรรม 08 648 1540 PLAY MP3
กรรม 09 722 1446 PLAY MP3
กรรม 10 646 1300 PLAY MP3
กรรม 11 635 1326 PLAY MP3
กรรม 12 690 1598 PLAY MP3
กรรม 13 668 1450 PLAY MP3
กรรม 14 631 1290 PLAY MP3
กรรม 15 736 1400 PLAY MP3
กรรม 16 654 1609 PLAY MP3
กรรม 17 709 1345 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง