พุทธวจน: เสียง

รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่๒ ทาน


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
ทาน-01 817 2631 PLAY MP3
ทาน-02 714 1984 PLAY MP3
ทาน-03 683 1556 PLAY MP3
ทาน-04 658 1434 PLAY MP3
ทาน-05 677 1359 PLAY MP3
ทาน-06 654 1307 PLAY MP3
ทาน-07 678 1287 PLAY MP3
ทาน-08 677 1291 PLAY MP3
ทาน-09 676 1121 PLAY MP3
ทาน-10 664 1389 PLAY MP3
ทาน-11 659 1283 PLAY MP3
ทาน-12 664 1208 PLAY MP3
ทาน-13 665 1135 PLAY MP3
ทาน-14 675 1304 PLAY MP3
ทาน-15 689 1265 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง