พุทธวจน: เสียง

รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่๒ ทาน


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
ทาน-01 817 2590 PLAY MP3
ทาน-02 714 1925 PLAY MP3
ทาน-03 683 1519 PLAY MP3
ทาน-04 658 1390 PLAY MP3
ทาน-05 677 1317 PLAY MP3
ทาน-06 654 1264 PLAY MP3
ทาน-07 678 1241 PLAY MP3
ทาน-08 677 1250 PLAY MP3
ทาน-09 676 1083 PLAY MP3
ทาน-10 664 1339 PLAY MP3
ทาน-11 659 1245 PLAY MP3
ทาน-12 664 1161 PLAY MP3
ทาน-13 665 1095 PLAY MP3
ทาน-14 675 1255 PLAY MP3
ทาน-15 689 1217 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง