พุทธวจน: เสียง

รวมพุทธวจนจากพระโอษฐ์ ชุดที่๒ ทาน


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
ทาน-01 817 2716 PLAY MP3
ทาน-02 714 2053 PLAY MP3
ทาน-03 683 1630 PLAY MP3
ทาน-04 658 1501 PLAY MP3
ทาน-05 677 1435 PLAY MP3
ทาน-06 654 1373 PLAY MP3
ทาน-07 678 1348 PLAY MP3
ทาน-08 677 1356 PLAY MP3
ทาน-09 676 1196 PLAY MP3
ทาน-10 664 1471 PLAY MP3
ทาน-11 659 1353 PLAY MP3
ทาน-12 664 1281 PLAY MP3
ทาน-13 665 1205 PLAY MP3
ทาน-14 675 1371 PLAY MP3
ทาน-15 689 1344 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง