พุทธวจน: เสียง

นำนั่งสมาธิ ชุุดที่๒


กำลังฟัง :Track 10


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
Track 01 905 3644 PLAY MP3
Track 02 678 2055 PLAY MP3
Track 03 662 1597 PLAY MP3
Track 04 628 1414 PLAY MP3
Track 05 668 1370 PLAY MP3
Track 06 606 1236 PLAY MP3
Track 07 593 1249 PLAY MP3
Track 08 600 1176 PLAY MP3
Track 09 603 1133 PLAY MP3
Track 10 580 1177 PLAY MP3
Track 11 598 1091 PLAY MP3
Track 12 577 1091 PLAY MP3
Track 13 590 1066 PLAY MP3
Track 14 621 1142 PLAY MP3
Track 15 619 1294 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง