พุทธวจน: เสียง

นำนั่งสมาธิ ชุดที่๑


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
Track 001 2 กย 50 1577 6298 PLAY MP3
Track 002 ๓ ก.ย. 1097 3452 PLAY MP3
Track 003 5 กย. 936 2467 PLAY MP3
Track 004 6 ก.ย 873 2091 PLAY MP3
Track 005 ๗ กย. 940 2047 PLAY MP3
Track 006 20 ก.ย 914 1840 PLAY MP3
Track 007 ๒๓ กย 880 1739 PLAY MP3
Track 008 ๒๔ กย. 893 1899 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง