พุทธวจน: เสียง

พุทธวจนฉบับ ๑๙ สัตว์ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต


กำลังฟัง :09-เครื่องนำไปสู่ภพ


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
01-เหตุที่เรียกว่า “สัตว์” 0 554 PLAY MP3
02-เพราะไม่รู้อริยสัจ สัตว์จึงท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏ 0 327 PLAY MP3
03-สัตว์ผู้มีอวิชชา ได้ท่องเที่ยวไปแล้วตลอดกาลยืดยาวนาน 0 250 PLAY MP3
04-สังสารวัฏ ไม่ปรากฏที่สุด แก่สัตว์ผู้มีอวิชชา 0 228 PLAY MP3
05-สัตว์ทั้งหลายถูกสังโยชน์ คือ ตัณหา ผูกมัดแล้ว ย่อมแล่นไป ท่องเที่ยวไป 0 227 PLAY MP3
06-หมู่สัตว์ถูกนิวรณ์ คือ อวิชชา หุ้มห่อแล้ว ย่อมแล่นไป ท่องเที่ยวไป 0 213 PLAY MP3
07-วิญญาณ ไม่ใช่สิ่งที่แล่นไป ท่องเที่ยวไป 0 251 PLAY MP3
08-ตัณหา คือ เชื้อแห่งการเกิด 0 150 PLAY MP3
09-เครื่องนำไปสู่ภพ 0 164 PLAY MP3
10-ความมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ ๑) 0 144 PLAY MP3
11-ความมีขึ้นแห่งภพ (นัยที่ ๒) 0 721 PLAY MP3
12-ภพ ๓ (กามภพ รูปภพ อรูปภพ) 0 166 PLAY MP3
13-กำเนิด ๔ 0 10 PLAY MP3
14-คติ ๕ 0 10 PLAY MP3
15-สัตตาวาส ๙ (ที่อยู่ ที่อาศัยของสัตว์) 0 7 PLAY MP3
16-วิญญาณฐิติ ๗ (ที่ตั้งอยู่ของวิญญาณ) 0 8 PLAY MP3
17-การได้อัตตา ๓ อย่าง 0 4 PLAY MP3
18-การก้าวลงสู่ครรภ์ ๔ 0 5 PLAY MP3
19-การก้าวลงสู่ครรภ์ของสัตว์ผู้เกิดในครรภ์ 0 4 PLAY MP3
20-เมื่อการก้าวลงสู่ครรภ์มีอยู่ นามรูปย่อมมี 0 4 PLAY MP3
21-การก่อตัวของนามรูปในท้องมารดา 0 7 PLAY MP3
22-สัตว์ตั้งอยู่ในครรภ์ได้อย่างไร 0 6 PLAY MP3
new audio entry 0 2 PLAY MP3
new audio entry 0 1 PLAY MP3
new audio entry 0 1 PLAY MP3
new audio entry 0 PLAY MP3
new audio entry 0 PLAY MP3
new audio entry 0 PLAY MP3
new audio entry 0 PLAY MP3
new audio entry 0 1 PLAY MP3
new audio entry 0 PLAY MP3
new audio entry 0 PLAY MP3
new audio entry 0 1 PLAY MP3
new audio entry 0 PLAY MP3
new audio entry 0 2 PLAY MP3

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง