พุทธวจน: เสียง

คอร์สวัดนาฯสัปปายะ


กำลังฟัง :21_A4 สุคตวินโย 11-29052560


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
01_02-พอจ.ตอบคำถามปฏิบัติผู้ใหม่ถึงชั้นกลาง250759 0 5789 PLAY MP3
02_03-กายคตาสติ 160810_002_01 0 3505 PLAY MP3
03_03-จิตไม่ใช่ของเรา160808_003 0 3223 PLAY MP3
04_03-พอจ.ตอบคำถามปฏิบัติ160809_001 0 3234 PLAY MP3
05_03-พอจ.ตอบคำถามปฏิบัติ160809_002 0 2483 PLAY MP3
06_03-พอจ.ตอบคำถามปฏิบัติ160810_003 0 2252 PLAY MP3
07_04-พอจ.ตอบคำถามผู้ปฏิบัติ ชั้นกลาง150923_001-11.00_01 0 2516 PLAY MP3
08_04-มหากัมมวิภังค์(สมิทธิ-ปริพาชก)21-23 กย 2559 0 2154 PLAY MP3
09_05-กรรมและพอจ.ตอบคำถามผู้ใหม่5-161129_003 0 2647 PLAY MP3
10_05-พอจ.ตอบคำถามการเห็นเกิดดับ5-161129_002 0 2264 PLAY MP3
11_05-วิตกวิจารขณะทำสมาธิ ใคร่ครวญธรรม วิญญาณเกิดดับ(ผู้ใหม่)5-161130_001 0 2657 PLAY MP3
12_05-สัตตานัง-จิต-ภพ และ พอจ.ตอบคำถาม 5-161128_007 0 2575 PLAY MP3
13_06-พอจ.ตอบคำถามการทำสมาธิ161220_001 0 2160 PLAY MP3
14_06-พอจ.ตอบคำถามปฏิบัติและทั่วไป161219_004 0 1983 PLAY MP3
15_06-พอจ.ตอบคำถามและแสดงธรรมปาฏิปุคคลิก๑๔ 161220_002 0 2259 PLAY MP3
16_06-ม้าอาชาไนย-ผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ และพอจ.ตอบคำถาม 161221_003 0 2136 PLAY MP3
17_07-พอจ.ตอบคำถามปฏิบัติ 170131_002 0 2039 PLAY MP3
18_10-วิญญาณ แก่นแท้การฝึกสมาธิ และตอบคำถามผู้ปฏิบัติ600424_002 0 2152 PLAY MP3
19_A1 06_ถวายทานแบบเผดียงสงฆ์ (Full)06-161220_002 0 1822 PLAY MP3
20_A2-A3 06_สติ สัมปชัญญะ06-161220_003 0 1839 PLAY MP3
21_A4 สุคตวินโย 11-29052560 0 2649 PLAY MP3
22_EP 1_นิพพานเป็นอนัตตาหรือไม่(สัปปายะ 200960_1) 0 1940 PLAY MP3
23_EP 2 ถามตอบลำดับอนาคามี 15-26092560 0 2971 PLAY MP3
24_EP 3สัญญา10ประการ 100660 SappayaEP3 0 2095 PLAY MP3
25_EP 4 อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 9-27-29 มีค 2560 0 2085 PLAY MP3
26_EP 5 อนัตตาคืออะไร 13ตค60 0 1887 PLAY MP3
27_EP 6 อานาปานสติและเหตุแห่งการได้ภพที่แตกต่าง 16 วันที่24 ตุลาคม 2560(ผู้ใหม่)_1 0 2117 PLAY MP3
28_EP 7 ผัคคุณสูตรกับการได้ภพที่แตกต่าง 16 วันที่ 25 ตุลาคม 2560 0 1996 PLAY MP3
29_EP 8 สังขตะ อสังขตะ การเกิดดับของจิต 12 -25062560 0 2127 PLAY MP3
30_EP 9 สังขารในสายปฏิจจสมุปบาท สัปปายะ13_26 กค 2560 0 1901 PLAY MP3
31_EP 10 หลักการภาวนา 11-29052560 0 2148 PLAY MP3
32_EP 11 พระอาจารย์แนะนำการปฏิบัติอานาปานสติ 19 21-23 กพ 2561 0 1913 PLAY MP3
33_EP 12 อุปมาต้นทองกาว 19 21-23 กพ 2561 0 2105 PLAY MP3
34_EP 13 ความคิดทุกอย่างเป็นกรรมหมดหรือไม่ 20 21-23 มีค 61 0 1991 PLAY MP3
35_เนตัง ม ม100660 Sappaya 0 2369 PLAY MP3

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน

ไม่มีสารบัญเสียง