พุทธวจน: เสียง

ก้าวย่าง อย่างพุทธะ


รายชื่อเสียงทั้งหมดในอัลบั้มนี้

จำนวนดาวน์โหลด จำนวนคนฟัง
01 - พุทธวจน หัวข้อ 1-2-3 3212 19758 PLAY MP3
02 - พุทธวจน หัวข้อ 4-5-6 2095 9877 PLAY MP3
03 - พุทธวจน หัวข้อ 7 1873 7631 PLAY MP3
04 - พุทธวจน หัวข้อ 8-9 1616 6957 PLAY MP3
05 - พุทธวจน หัวข้อ 10-11-12 1690 6911 PLAY MP3
06 - พุทธวจน หัวข้อ 13 1580 6405 PLAY MP3
07 - พุทธวจน หัวข้อ 14 1554 5588 PLAY MP3
08 - พุทธวจน หัวข้อ 15-16-17-18 1501 5685 PLAY MP3
09 - พุทธวจน หัวข้อ 19-20-21 1595 5747 PLAY MP3
10 - พุทธวจน หัวข้อ 22-23 1562 5491 PLAY MP3
11 - พุทธวจน หัวข้อ 24 1592 5159 PLAY MP3
12 - พุทธวจน หัวข้อ 25-26 1461 5638 PLAY MP3
13 - พุทธวจน หัวข้อ 27-28 1563 5157 PLAY MP3
14 - พุทธวจน หัวข้อ 29 1436 4713 PLAY MP3
15 - พุทธวจน หัวข้อ 30-31 1490 4543 PLAY MP3
16 - พุทธวจน หัวข้อ 32-33 1442 4564 PLAY MP3
17 - พุทธวจน หัวข้อ 34-35 1457 4624 PLAY MP3
18 - พุทธวจน หัวข้อ 36-37 1387 4436 PLAY MP3
19 - พุทธวจน หัวข้อ 38-39-40 1413 4367 PLAY MP3
20 - พุทธวจน หัวข้อ 41-42 1398 4354 PLAY MP3
21 - พุทธวจน หัวข้อ เมื่อเธอไม่มี 1437 5054 PLAY MP3
22 - พุทธวจน หัวข้อ 43 1380 4774 PLAY MP3
ดาวโหลดทั้งหมด

วิธีฟังเสียง และการดาวน์โหลด

  1. ฟังบนเว็บให้คลิ๊กปุ่ม PLAY
  2. ดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังคลิ๊กปุ่ม MP3 (ถ้าหากไม่สำเร็จสามารถคลิกขวาและเลือก Save link as ...)
  3. ดาวน์โหลดทั้งหมดเป็น ZIP เลือกรายการท้ายสุด

สารบัญเสียงอัลบั้มนี้ คลิ๊กเพื่ออ่าน