พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า ‹ First  < 4 5 6
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๙ ฉบับ ปฐมธรรม
  สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ “กรรม”

 2. ก้าวย่าง อย่างพุทธะ
  12 - พุทธวจน หัวข้อ 25-26

 3. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๑
  109_Anacame20170122_1 ทบทวนบุคคล 4 จำพวกทีมีอยู่ในโลก

 4. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๑
  116_Anacame20170318_1 ภพของอนาคามี

 5. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๑
  112_Anacame20170226_3 คุณสมบัติอนาคามี

 6. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๑
  114_Anacame201703118_1 ภพภูมิอนาคามี

 7. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๑
  108_Anacame20161217_1 บุคคล 4 จำพวกมีปรากฏอยู่ในโลก

 8. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๑
  105_Anacame20160910_1 อนาคามีและพระสูตรที่เกี่ยวข้อง

 9. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๑
  210_Anacame20170107_1 อธิบายกาม รูป อรูปราคะ โยงไปสังโยชน์ ฯลฯ

 10. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๑
  208_Anacame20170102_1 อธิบายอนิจจสัญญา กามราคะ รูปราคะ สังโยชน์ ฯลฯ

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้