พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า ‹ First  < 2 3 4 5 6 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  178-เบญจขันธ์เป็นภาระที่หนัก

 2. พุทธวจนฉบับ ๖ อานาปานสติ อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  026-สัญญาสิบประการในฐานะแห่งการรักษาโรคด้วยอำนาจสมาธิ

 3. พุทธวจนฉบับ ๒ คู่มือโสดาบัน อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  040-ผลแปดประการอันเป็นภาพรวมของความเป็นโสดาบัน

 4. ธรรมบรรยาย สัตว์
  03 ต้นกำเนิดของ(อวิชชา ตัณหา สัตตานัง)และสุญญตา

 5. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๕ ฉบับ แก้กรรม
  05 - แบ่งตามการกระทำและผลที่ได้รับ.mp3

 6. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  177-เหตุปัจจัยของเบญจขันธ์ก็เป็นอนัตตา

 7. สุตตะ คิดดีคลีนิค
  074.พุทธวจน faq ดื่มสุรา เป็นโสดาบันได้หรือไม่

 8. กฐิน_อภิธรรม 2558
  03-อภิธรรมคืออะไร_ตามบัญญัติพระศาสดา ๑

 9. อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
  427-ความเป็นพระโสดาบัน ไม่อาจแปรปรวน

 10. สุตตะ คิดดีคลีนิค
  073.พุทธวจน faq ต้องการเป็นโสดาบัน ต้องปฏิบัติอย่างไร

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้