พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. พุทธวจนยามเช้าพร้อมคำอธิบาย
  60 จิตไม่มีตันหาเรียกว่าอยู่คนเดียว

 2. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๒
  603_Anacame201605021_1 ตอบคำถาม

 3. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๒
  405_Anacame20170129_1 ทบทวนเรื่องมรรควิธีละความเพลินให้สั้น

 4. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๒ ฉบับ เดรัจฉานวิชา
  35-ผู้เรียกร้องหาศาสดา เพื่อความเป็นมิตร หรือศัตรู

 5. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๒
  505_Anacame20161204_1 วัญญาณทิฐิ กรรม ภพ ผืนนา สังโยชน์

 6. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๒
  604_Anacame20160730_1 ตอบคำถาม

 7. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๒
  506_Anacame20161224_1 เกร็ดเล็กๆ เรื่องสังโยชน์

 8. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๒
  602_Anacame201605015_1 ตอบคำถาม

 9. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๒
  508_Anacame20170114_1 อธิบายผังภพภูมิ โสดาบัน สกทา อานาคา สังโยชน์

 10. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๒
  507_Anacame20170101_1 อธิบายวิญญาณทิฐิ ผืนนา กรรมฯ

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้