พุทธวจน: วิทยุ

ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายถ่ายทอดสดนอกสถานที่ เสียงอ่านพระสูตร และธรรมบรรยายเสียงอ่านพระสูตรธรรมบรรยายSuttas in Englishพุทธวจน: เสียง

หน้า  < 1 2 3 4 >  Last ›
10 อันดับไฟล์เสียงที่มีผู้เข้าฟังล่าสุด
 1. เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน ๑๐ ฉบับ สาธยายธรรม
  บทสวด อานาปานสติ

 2. ลำดับการเปิดธรรม อนาคามี
  09. สนทนาธรรมเช้าวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559

 3. ลำดับการเปิดธรรม อนาคามี
  08. สนทนาธรรมเช้าวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559

 4. ลำดับการเปิดธรรม อนาคามี
  07. สนทนาธรรมเช้าวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559

 5. ก้าวย่าง อย่างพุทธะ
  12 - พุทธวจน หัวข้อ 25-26

 6. ลำดับการเปิดธรรม อนาคามี
  10. สนทนาธรรมเช้าวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559

 7. ลำดับการเปิดธรรม อนาคามี
  05. สนทนาธรรมเช้าวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559

 8. พุทธวจนฉบับ ๕ แก้กรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  005-แบ่งตามการกระทำและผลที่ได้รับ

 9. พุทธวจนฉบับ ๕ แก้กรรม อ่านโดย ภิกขุเอเอ อธิจิตฺโต
  004-สิ่งที่ไม่ควรคิด

 10. ธรรมบรรยาย อนาคามี ๑
  109_Anacame20170122_1 ทบทวนบุคคล 4 จำพวกทีมีอยู่ในโลก

  ผู้รับชมออนไลน์อยู่หน้านี้